II. akosť

Kuchynské drezy druhej akosti majú drobnú, mnohokrát estetickú vadu, ktorá ale nijako nebráni v pravidelnom a dlhodobom používaní. Cena je u týchto drezov, vzhľadom na poškodenie, nižšia.