Je nám ľúto, ale Vašej požiadavke nezodpovedá žiadny záznam.

Biouhel (anglicky biochar) je zuhoľnatená biomasa, vyrobená najmä za účelom aplikácie do pôd.
Základnou zložkou biouhla je chemicky stabilný uhlík, ktorý nepodlieha ďalšiemu rozkladu na oxidácii. Pôda zlepší svoju strukturu a zvýši sa úrodnosť pôdy.
Od dreveného uhlia sa líši tým, že je drobnozrnná, že uhoľnatenie nie je uplatnené na kusové drevo a že výsledný pevný produkt sa nepoužíva ako palivo.