Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznícky servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdny
Novinky

Aktuálne informácie a oznámenia

Štatistické parametre - čo vieme o drvičke odpadu

12 / 06 / 2015 Drviče kuchynského odpadu Späť na blog

První drtiče byly nainstalované v 30. letech v USA. Procento domácností používající drtiče: USA 50%, Střední Amerika 5%, Velká Británie 4%, Austrálie 5% (údaje z r. 1987 - dnes v USA až 80%).

Čistírny odpadních vod

Dle několika studií nedošlo po instalaci drtičů k podstatnému zvýšení nákladů na odstraňování kalů v čističkách odp. vod. Přestože vzroste obsah pevných látek v odpadních vodách, provoz čističek tím není ovlivněn, neboť tyto látky jsou organického původu.

Hlodavci, hmyz, bakterie

Instalace drtičů sníží výskyt hlodavců, obtížného hmyzu a bakterií ve všech místech, kde běžně dochází ke koncentraci biolog. odpadu.

Hlučnost

Hlučnost drtiče se pohybuje od 60 do 90 dB podle druhu provozu (od běhu naprázdno po drcení kostí). Chod naprázdno 60 dB, chod s průtokem vody 63 dB, drcení kostí s průtokem vody 90 dB. Srovnání s jinými kuchyňskými přístroji: mixér 65-87 dB, vysavač 60-75 dB, lednice 47-67 dB.

Kanalizace - spád

Rychlost proudění v odpadním potrubí o průměru 20,3 cm by se měla pohybovat kolem 0,21 m/s, aby nedošlo k nežádoucímu usazování rozdrceného organického materiálu.

Odpad třídění

Z ekologického hlediska představuje používání drtičů tzv. třídění odpadků ve zdroji. Dochází k oddělení vlhké a suché frakce odpadu.

Provozní náklady

Zvýšení spotřeby vody v průměrné 4 členné domácnosti o cca 5,5 l / drtič za den, el. energie o 0,050 kWh / drtič za den.

Porovnání spotřeby vody s jinými zařízeními:

  • WC - 6 l / osobu a den
  • koupelna - 35 l / osobu a den
  • mytí nádobí - 12 l / osobu a den
  • pračka - 38 l / osobu a den

Měsíční náklady na provoz drtiče (el. energie a voda 6,10 Kč / domácnost o čtyřech osobách na měsíc). Současně se sníží náklady na odvoz tuhého domovního odpadu. Náklady na odvoz TDO rostou rychleji než ceny el.energie a vody.

Septiky

Rozkladné procesy probíhající v septiku nejsou instalací drtiče nepříznivě ovlivněny. Nároky na kapacitu septiku se zvýší o 2,7%.

Odpadní vody - složení

Stupeň organického znečištění:

  • BSK 5 - 22%
  • nerozpustné látky - 24,5%
  • dusík - 5,3%
  • fosfor - 2,5%
  • tuky - 5,4%

(100% osazení znamená ve všech domácnostech. Tato procenta se samozřejmě snižují dle % osazení.)

 

Skládky - vliv

Přibližně 35 % odpadu z domácnosti je organického původu a může být likvidováno v drtičích. O toto množství se může snížit množství odpadu odcházejícího z domácnosti.

Spalovny

Drtiče výrazně sníží obsah vlhkého organického materiálu ve spalovaném odpadu. Dojde ke snížení objemu strusky o 17 - 19%.

Voda - spotřeba

6 nezávislých studií provedených v létech 1966 - 1984 uvádí denní spotřebu vody pro drtič od 3 do 6,64 l, to je 1,7 - 2,7% vody spotřebované v domácnosti.

Zápach

Okamžité odstranění biologického odpadu znemožňuje rozkladné procesy v nádobách na odpadky a tím snižuje zápach v kuchyni.

Hlodavci - výskyt v kanalizaci

Nemohou se krmit látkami rozpuštěnými ve vodě. Naopak nerozdrcené zbytky splachované do WC přinášejí množství potravy pro tyto hlodavce.

Ucpávání odpadu

Zkouškami bylo prokázáno, že kanalizace osazená drtičem má příznivější podmínky pro průtok vody než kanalizace bez drtiče. Drcené kosti nebo skořápky mají uvnitř kanalizace čistící funkci.

Drtiče organického odpadu zn. EcoMaster Plus mají velmi nízké provozní náklady, v průměrné 4 členné domácnosti cca 4 litry vody na den (pro porovnání jedno spláchnutí WC 6 litrů vody). Spotřeba elektrické energie za měsíc je srovnatelná, jako kdybyste jednou v měsíci na hodinu rozsvítili 100W žárovku. Měsíční náklady na provoz drtiče (el. energie a voda) = 6,10 Kč na domácnost o 4 osobách za měsíc.

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2024 WELT SERVIS spol. s r.o.